การติดตั้งปั้มน้ำแบบต่างๆ


การติดตั้งปั้มน้ำแบบ 2 ระบบ (กรณีมีถังเก็บน้ำ)


1) กรณีดูดน้ำจากถังเก็บน้ำโดยตรง
1.1 เปิดวาว์ล 1,2 และ 3
1.2 เปิดปั้มน้ำ
2) กรณีน้ำปะปาเข้าบ้านโดยตรง ไม่ต้องผ่านปั้มน้ำ และถังเก็บน้ำ (น้ำปะปาไหลแรง)
2.1 ปิดวาว์ล 1 และ 2
2.2 ปิดปั้มน้ำการติดตั้งปั้มน้ำ 2 ระบบ (ไม่มีถัง)


1) กรณีดูดน้ำจากถังเก็บน้ำโดยตรง (น้ำปะปาไหลอ่อน)
1.1 เปิดวาว์ล 1,2
1.2 เปิดปั้มน้ำ
2) กรณีน้ำปะปาเข้าบ้านโดยตรง ไม่ต้องผ่านปั้มน้ำ (น้ำปะปาไหลแรง)
2.1 ปิดวาว์ล 1 และ 2
2.2 ปิดปั้มน้ำการติดตั้งปั้มน้ำแบบ 3 ระบบ


ข้อมูลจาก http://www.thaivestec.com/km/km001.php