ตัวแปรสำหรับคำนวณมาตรวัด

 
 
พื้นที่คูณด้วย
 ตารางนิ้วเป็นตารางเซ็นติเมตร 6.451
 ตารางเซ็นติเมตรเป็นตารางนิ้ว 0.15
 ตารางฟุตเป็นตารางเมตร 0.09
 ตารางเมตรเป็นตารางฟุต 10.76
 ตารางหลาเป็นตารางเมตร 0.84
 ตารางเมตรเป็นตารางหลา 1.20
 ตารางไมล์เป็นตารางกิโลเมตร 2.59
 ตารางกิโลเมตรเป็นตารางไมล์ 0.39
 เอเคอร์เป็นเฮคเตอร์ 0.40
 เฮคเตอร์เป็นเอเคอร์ 2.47

ความยาวคูณด้วย
 นิ้วเป็นเซ็นติเมตร 2.54
 เซ็นติเมตรเป็นนิ้ว 0.39
 นิ้วเป็นมิลลิเมตร 25.40
 มิลลิเมตรเป็นนิ้ว 0.04
 ฟุตเป็นเมตร 0.31
 เมตรเป็นฟุต 3.28
 หลาเป็นเมตร 0.91
 เมตรเป็นหลา 1.09
 ไมล์เป็นกิโลเมตร 1.61
 กิโลเมตรเป็นไมล์ 0.62

ปริมาตรคูณด้วย
 คิวบิคนิ้วเป็นคิวบิคเซ็นติเมตร 16.39
 คิวบิคเซ็นติเมตรเป็นคิวบิคนิ้ว 0.06
 คิวบิคฟุตเป็นคิวบิคเมตร 0.03
 คิวบิคเมตรเป็นคิวบิคฟุต 35.32
 คิวบิคหลาเป็นคิวบิคเมตร 0.76
 คิวบิคเมตรเป็นคิวบิคหลา 1.31
 คิวบิคนิ้วเป็นลิตร 0.02
 ลิตรเป็นคิวบิคนิ้ว 61.03
 แกลลอนเป็นลิตร 4.55
 ลิตรเป็นแกลลอน 0.22
 จากแกลอน (US) เป็นลิตร 3.79
 จากลิตรเป็นแกลอน (US) 0.26
 จากออนซ์เป็นลูกบาศก์มิลลิเมตร 30.77
 จากลูกบาศก์มิลลิเมตรเป็นออนซ์ 0.03

น้ำหนักคูณด้วย
 ออนซ์เป็นกรัม 28.35
 กรัมเป็นออนซ์ 0.04
 ปอนด์เป็นกิโลกรัม 0.45
 กิโลกรัมเป็นปอนด์ 2.21
 Long Tons เป็นตัน 1.02
 ตันเป็น Long Tons 0.98
 Short Tons เป็นตัน 0.91
 ตันเป็น Short Tons 1.10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น