เกลือไผ่ (Bamboo Salt)

เกลือไผ่ ( บันตัน )
Bamboo Salt ( BUNTON )
 " เกลือไผ่ " คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดและมีประโยชน์มากสำหรับผู้รักสุขภาพ
" เกลือไผ่ " ถูกนำมาใช้เป็นอาหารและเป็นยาพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณในประเทศเกาหลี

ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของเกลือไม้ไผ่ได้รับการยอมรับ อย่างมากแม้ในหมู่ชาวญี่ปุ่น มีผู้สนใจและรู้เเรื่องเกลือไม้ไผ่มากขึ้น

กรรมวิธีการผลิต " เกลือไผ่ " มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมาก เป็นภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของประเทศเกาหลี ที่สืบทอดและตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้ผลิตเกลือไม้ไผ่ในประเทศเกาหลีใต้ ใช้เกลือธรรมชาติจากทะเลตะวันตก ซึ่งเป็นเกลือที่ไม่มีสารพิษเช่น สารหนู ตะกั่ว สังกะสี โลหะหนัก ตกค้าง

การผลิต  เกลือไผ่

1.จะบรรจุเกลือในกระบอกไม้ไผ่และเผาด้วยความร้อนสูง ประมาณ 800 องศาเซลเซียส เกลือจะละลายเป็นก้อนเดียวกันมีลักษณะเป็นสีขาว หลังจากนั้นก้อจะนำมาบดและทำการเผาในกระบอกไม้ไผ่รวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมีดินเหนียวปิดปากกระบอกไม้ไผ่ขณะเผา
2.ในการเผาขั้นตอนสุดท้ายจะเผาด้วยอุณหภูมิสูงมากกว่า 1200 ถึง 2000 องศาเซลเซียส  ในหม้อโลหะ
โดยจะโรยยางสนด้านบน จนเกลือถูกหลอมจนเหลวลักษณคล้ายลาวา อุณหภูมิสูงเป็นพิเศษช่วยให้สิ่งสกปรกใดๆ ที่ยังเหลือจากขั้นตอนแรกจะถูกเผาทิ้ง หลังจากนั้นจะเทลงในแม่พิมพ์เมือเย็นแล้วบดจะได้เกลือไผ่ที่เกลือที่สะอาด มีลักษณะเป็นเกลือสีชมพูและสีขาวนวล

กรรมวิธีการทำ " เกลือไผ่ " ของเกาหลีแตกต่างจากการทำ " เกลือสะตุ " ของไทยที่คนรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ของไทยเราเคยทำกันมาแต่โบราณ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น