สูตรยาดองลุงนาค ลาดหลุมแก้ว (สูตรเมียหย่า)

สูตรยาดองลุงนาค ที่เมียทนไม่ไหวแล้วหนี ลาดหลุมแก้ว๑.กำลังวัวเถลิง แซ่ม้าทะลาย กำแพงเจ็ดชั้น ม้ากระทืบโรง หนักสิ่งละ ๓๐ กรัม
 ๒.ฝางเสน เทพธาโร ชะเอมไทย หนักสิ่งละ ๖๐ กรัม
 ๓.เถาสะค้าน เจตมูลเพลิง หนักสิ่งละ ๒๐ กรัม
 ๔.ฮ้อสะพายควาย เถาเอ็นอ่อน เถาวัลย์เปรียง กำลังช้างสาร หนักสิ่งละ ๓๐ กรัม
 ๕.ชะเอมไทย ๖๐. กรัม
 ๖.โคคลาน กำลังช้างสาร หนักสิ่งละ ๖๐ กรัม
 ๗.โซดาไม่แช่เย็น หนัก ๓ ขวด
 ๘.หัวกระชายแกง หนัก ๓๐ กรัม
 ๙.สุรามะริด หนัก ๓๐ กรัม
 ๑๐.ชะเอมไทย หนัก ๑๐๐กรัม

แสดงความคิดเห็น

0 Comments

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ