ชื่อสมุนไพรจีน

1.White Willow Bark = 白柳皮 (Bai Liu Pi)
2.Wolfberry Fruit = 枸杞子 (Gou Qi Zi)
3.Orange Blossom =玳玳花 (Dai Dai Hua)
4.Cibot Tuber = 狗脊 (Gou Ji)
5.Gardenia Fruit = 栀子 (Zhi Zi)
6.Liquorice Root =甘草 (Gan Cao)
7.Cherokee Rosehip = 金櫻子 (Jin Ying Zi)
8.Ginseng =刺五加 (Ci Wu Jia)
9.Uncaria Stem with Hooks = 钩藤 (Gou Teng)
10.Wild Jujube Seeds =酸枣仁 (Suan Zao Ren)
11.Angelica Root = 当归 (Dang Gui)
12.Astragalus Root = 黃芪 (Huang Qi)
13.Codonopsis Root = 党参 (Dang Shen)
14.Hawthorn Fruit =山楂 (Shan Zha)
15.Fleece Flower Root = 何首乌 (He Shou Wu)
16.Epimedium = 淫羊藿 (Yin Yang Huo)
17.Bitter Orange =枳实 (Zhi Shi)
18.Rose Flower Buds 玫瑰花 (Mei Gui Hua)
19.Lily Turf Root = 麦冬 (Mai Dong)
20.Water Plaintain Tuber = 泽泻 (Ze Xie)
21.Quince Fruit = 木瓜 (Mu Gua)
22.Ginger = 干姜 (Gan Jiang)
23.Corydalis Tuber = 延胡索 (Yan Hu Suo)
24.Coltsfoot Flower = 款冬花 (Kuan Dong Hua)
25.Marigold Flower =金盏花 (Jin Zhan Hua)
26.Red Clover = 红三叶草 (Hong San Ye Cao)
27.Oak Bark = 橡实 (Xiang Shi)
28.Red Sandalwood =紫檀 (Zi Tan) 
1.Ai Ye 艾叶 Mugwort Leaf (ใบโกฐจุฬาลัมพา)
2.Ba Ji Tian 巴戟天 Morinda Root
3.Bai Bu 百部 Stemona Root (หนอนตายอยาก)
4.Bai Dou Kou 白豆蔻 Round Cardamon Fruit (กระวานขาว)
5.Bai Gou 白果 Ginkgo Nut (ผลแปะก๊วย)
6.Bai He 百合 Lily Bulb
7.Bai Ji 白及 Bletilla Rhizome
8.Bai Ji Li 白蒺藜 Caltrop Fruit
9. Bai Ji Li 白蒺藜 Caltrop Fruit
10.Bai Jiang Cao 败酱草 White Flower Patrinia
11.Bai Jie Zi白芥子 White Mustard Seed
12.Bai Mao Gen 白茅根 Wolly Grass Root
13.Bai Mao Gen 白茅根 Wolly Grass Root
14.Bai Qian 白前 Cynanchum Rhizome
15.Bai Shao 白芍 White Peony Root
16.Bai Wei 白薇 Swallowwort Root
17.Bai Zhi 白芷 Angelica Root (โกฐสอ)
18.Bai Zhu 白术 White Atractylodes Rhizome
19.Bai Zi Ren 柏子仁 Arbor-Vitae Seed
20.Ban Lan Gen 板 藍 根 Isatis Root
21.Ban Xia 半夏 Pinellia Rhizome
22.Bei Xie 萆薢 Dioscorea Root
23.Bi Ba 荜拔 Long Pepper Fruit
24.Bian Dou 扁豆 Hyacinth Bean (ถั่วแปบ)
25.Bian Xu 扁蓄 Knotweed (เอื้องเพ็ดม้า)
26.Bie Jia 鳖甲 Tortoise Shell (กระดองเต่า)
27.Bing Lang 槟榔 Betel Nut (หมากสง)
28.Bo He 薄荷Field Mint (ต้นสะระแหน่)
29.Bu Gu Zhi 补骨脂 Psoralea Fruit
30.Bu Gu Zhi 补骨脂 Psoralea Fruit
31.Cang Er Zi 苍耳子 Cocklebur Fruit
32.Cang Zhu 苍术 Black Atractylodes Rhizome
33.Cao Dou Kou 草豆蔻 Katsumada's Galangal Seeds
34.Cao Guo 草果 Tsaoko Fruit
35.Cao Wu 草乌Prepared Wild Aconite
36.Ce Bai Ye 侧柏叶 Biota Leaf
37.Chai Hu 柴胡 Thorowax Root
38.Chan Tui 蝉蜕 Cicada Moulting (คราบจั๊กจั่น)
39.Che Qian Zi 车前子 Plantago Seeds
40. Che Qian Zi 车前子 Plantago Seeds
41.Chen Pi 陈皮 Tangerine Peel (เปลือกส้ม)
42.Chi Shao 赤芍 Red Peony Root
43.Chen Xiang 沉香 Aloeswood
44. Chi Shi Zhi 赤石脂 Halloysite
45.Chuan Bei Mu 川贝母 Fritillaria Bulb
46.Chuan Jiao 川椒 Szechuan Pepper
47.Chuan Lian Zi 川楝子 Sichuan Pagoda Tree Fruit
48.Chuan Niu Xi 川牛膝 Cyathula Root (พันงูนอย)
49.Chuan Shan Jia 穿山甲 Pangolin Scales (เกล็ดตัวนิ่ม)
50.Chuan Xiong 川芎 Szechuan Lovage Root (โกฐหัวบัว)
51.Chun Pi 椿皮 Bark or Root Bark of Ailanthus
52.Ci Shi 磁石 Magnetitum
53.Cong Bai 葱白 Spring Onion (ต้นหอม)
54.Da Fu Pi 大腹皮 Areca Peel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น